" HI HAVIA UNA VEGADA UNA GRAN TROBADA ..."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10a trobada de la cançó Escolta de la Demarcació de Manresa
16-17 abril de 2005 - Igualada
Més de 900 Escoltes de la Demarcació de Manresa, dels
" Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya "
es troben a igualada en el marc de la desena trobada de la cançó Escolta.
   
   
   
AEIG La Bestorre AEIG Lacetània
AEIG La Salut AEIG Pare Claret
AEIG Vall de Lord AEIG Joan Ros
AEIG Cardenal Llluch AEIG Cavall Bernat
AEIG Ali-Bei AEIG Guillem de Balsareny
AEIG Jaume Caresmar - Mª Antonia Salvà AEIG Sebastià Montraveta
AEIG Josep Masclans AEIG Caldarius
AEIG Santa Maria Queralt i Geralda de la Portella AEIG Antoni Gaudi
   
   
     
 
 


Recomana aquesta pàgina a +1 de Google :
 
 


Guia de Manresa - Passsatge Vilaseca Garriga C, 08241, Manresa (Bages , Catalunya ) - Telèfon: + 34 608795843 - E_ mail : guia@guiamanresa.com
GuiaManresa.com
   
Directe a :
Copyright © 2000 - 2017 - (tots els drets reservats)
www.guiamanresa.com / www.manresaguia.com / www.guiamanresa.cat / www.guiamanresa.net / www.guiamanresa.eu / www.guiamanresa.es