Memorial Modest Francisco
 

Història | Francisco Modest | Enllaços | Foto Art Manresa | Guiamanresa.com | Pàgina principal

 


IV Concurs Fotogràfic Memorial Modest Francisco 2004


Bases del concurs

català - castellà

 

Català

IV Concurs Fotogràfic Memorial Modest Francisco 2004

Diuen que una imatge val més que mil paraules. Ja ho crec.
Perquè les fotos que ens va deixar el meu espòs, en Modest Francisco, al mirar-les una a una, diuen més que mil paraules.
Desprenen tot allò que hi posava quan les feia: amor, tendresa, sensibilitat i aspror si calia.
Així és com ho veuen els meus ulls.

Carme Serra

Bases del Concurs :

1 TEMA

TEMA LLIURE

Les fotografies hauran de ser en blanc i negre i tots els tractaments han de ser a base de processos químics, quedant exclosos qualsevol tractament informàtic o digital.

2 CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

a El concurs és obert a tothom que hi vulgui participar.

b Cada participant pot presentar fins a un màxim de 3 obres inèdites a Manresa.

c Les fotografies tenen llibertat tècnica però partint de negatius, i tots els processos han de ser químics, quedant exclòs el tractament informàtic o digital.

d El format fotogràfic mínim serà 18x24 cm o equivalent. Les fotografies es presentaran sobre cartolina o base rígida de 40x50 cm vertical. Es farà una selecció d’obres finalistes per ser exposades. Totes les fotografies portaran al darrera el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor, i obligatòriament la societat fotogràfica si hi pertany, i si s’és soci de la Federació Catalana de Fotografia, el número de soci.

3 TRAMESA

Els participants poden dur les seves fotografies fins a dia 17 de desembre de 2003 a:
• Local de Foto Art Manresa (Casal de les Escodines. Carrer Sant Bartomeu, 50), cada dijous de 21.00 a 23.00h o dimecres i divendres de 18.00 a 20.00h.
o per correu a:
• Foto Art Manresa. Apartat de Correus, 292. 08240 Manresa.

4 VEREDICTE

El veredicte es farà públic a Foto Art Manresa, carrer Sant Bartomeu, 50, 1r esq. (casal de les Escodines), el dia 10 de gener de 2004 a les 17.00h (s’avisarà als premiats). Tots els participants rebran l’acta del veredicte i el catàleg.
El concurs fotogràfic Memorial Modest Francisco és puntuable per a l’obtenció de les distincions A.F.C.F. i M.F.C.F. de la Federació Catalana de Fotografia. Hi haurà un jurat d’admissió.

5 EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS

La mostra de les obres seleccionades es farà a la sala d’exposicions Espai 7, al Centre Cultural El Casino, Passeig Pere III 27, del 16 de gener a l’1 de febrer de 2004.
El lliurament de premis i l’acte inaugural es farà el 16 de gener a la mateixa sala d’exposicions.

6 RETORN DE FOTOGRAFIES

Acabada l’exposició de les obres, aquestes podran ser recollides al local de Foto Art Manresa. Les obres que no siguin retirades es retornaran per correu ordinari en un termini de dos mesos.

7 PREMIS

Tres primers premis que consisteixen en una medalla -obra de l’escultor Ramon Oms - i 300 €.

8 NOTES

Les obres guanyadores quedaran en propietat del Museu Comarcal de Manresa.
Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització.
L’organització no es fa responsable de cap desperfecte a les obres.
Participar en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.
Cap concursant no podrà obtenir més d’un dels premis.


Castellà


IV Concurs Fotogràfic Memorial Modest Francisco 2004

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Ya lo creo.
Porque las fotos que nos dejó mi esposo, Modest Francisco, al mirarlas una a una, dicen más que mil palabras.
Desprenden todo lo que él ponía al hacerlas: amor, ternura, sensibilidad y a veces un poco de aspereza.
Al menos, es así como lo ven mis ojos.


Carme Serra

Bases del Concurso :


1 TEMA

TEMA LIBRE

Las fotografías deberán ser en blanco y negro y cualquier tratamiento será a base de procesos químicos, quedando excluido el tratamiento informático o digital.

2 CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

a El concurso está abierto a todo el que quiera participar.
b Cada participante puede presentar hasta un máximo de 3 obras inéditas en Manresa.
c Las obras tienen total libertad técnica pero siempre partiendo de negativo, y los procesos tienen que ser químicos, excluyéndose el tratamiento informático o digital.
d El formato fotográfico mínimo será 18x24 cm. o equivalente. Las fotografías se presentarán sobre cartulina rígida de 40x50 cms. vertical. Habrá una selección de obras finalistas para ser expuestas. En el dorso de las obras
constará el nombre, la dirección y el teléfono del autor, y obligatoriamente la sociedad fotográfica, si se pertenece, y si se es socio de la Federació Catalana de Fotografia, el número de socio.

3 ENVÍOS

Los participantes podrán presentar las obras antes del 17 de diciembre de 2003 a:
• Local de Foto Art Manresa (Casal de les Escodines. Calle Sant Bartomeu, 50, cada jueves de 21.00 a 23.00h o miércoles y viernes de 18.00 a 20.00h.

o por correo a:
• Foto Art Manresa. Apartado de Correos, 292. 08240 Manresa.

4 VEREDICTO

El veredicto se hará público y tendrá lugar en Foto Art Manresa, calle Sant Bartomeu, 50, 1r izda. (casal de les escodines), el día 10 de enero de 2004 a las 17.00h (se avisará a los premiados). Todos los participantes recibirán el acta del veredicto.
El concurso fotográfico Memorial Modest Francisco es puntuable para la obtención de las distinciones A.F.C.F. i M.F.C.F. de Federació Catalana de Fotografia. Habrá un jurado de admissión.

5 EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS

La exposición de las obras seleccionadas se realizará en la sala de exposiciones Espai 7, al Centre Cultural El Casino, Passeig Pere III 27, del 16 de enero al 1 de febrero de 2004.
La entrega de premios y la inauguración será el día 16 de enero en la misma sala de exposiciones.

6 DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS

Una vez finalizada la exposición, las obras podrán recogerse en Foto Art Manresa. De no ser así, se devolverán por correo ordinario dentro de un plazo
de dos meses.

7 PREMIOS

Tres primeros premios consistentes en una medalla -obra original del escultor Ramon Oms- y 300 €.

8 NOTAS

Las obras ganadoras quedarán en propiedad del Museu Comarcal de Manresa.
Cualquier imprevisto será resuelto por la organización.
La organización no se responsabiliza de posibles desperfectos en las obras.
Participar en este concurso supone la aceptación de estas bases.
Ningún concursante podrá obtener más de uno de los premios.