OFERTES DE TREBALL :
Setmanalment es canvia la Cartellera d'anuncis :
 
Referència : 3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-vp5005-vp6006-vp7007 Data inserció: 5 setembre 06
recepcionista-dependenta/
gestor-a dpt comores/
responsable establiment/ aux. compres/
verificador/muntador maquinaria/tecnic planificacio produccio/cap d'obra/
diplomat o llicenciat/coordinador taller
recepcionista-dependenta ref-. 3159
gestor-a compres ref. 3160
responsable establiment ref. 3161
auxiliar de compres ref. 3162
verificador-a ref. 3163
muntador maquinaria ref. 3164
tecnic planificacio produccio ref. 3165
cap d'obres i ajudants ref. vp 5005
diplomat o llicenciat ref. vp 6006
coordinador taller ref. vp7007
mes informació clicar aquí

Referència : 3166-3167-3168-3169-3170-vp8008 Data inserció: 13 SETEMBRE 06
TÈCNIC SOFTWARE, RECEPCIONISTA, ADMINISTRATIVA, TECNIC COMERCIAL, COORDINADOR PRODUCCIO, TECNIC INFORMATIC, DIPLOMAT/ADA CIENCIES EMPRESARIALS....
REF. 3166 TÈCNIC SOFTWARE
REF. 3167 RECEPCIONISTA ADMINISTRATIVA- PROMOTOR COMERCIAL
REF. 3168 ADMINISTRATIVA I TÈCNIC COMERCIAL
REF. 3169 COORDINADOR PRODUCCIÓ
REF 3170 TÈCNIC INFORMÀTIC
VP8008 DIPLOMAT/ADA CIÈNCIES EMPRESARIALS
MES INFORMACIÓ CLICAR AQUÍ

Referència : 3172-3173-3174 Data inserció:
MUNTADOR MAQUINÀRIA 3172-A
CUSTOMER SERVICE 3172-B
RESPONSABLE DEPARTAMENT I+D 3172-C
OFICIAL ADMINISTRATIU 3173
PRODUCT MANAGER 3174

PER MÉS INFORMACIÓ CLICAR AQUÍ

 

 

 
 
 
 
Publicitat Clarena .s.c.p. (Casa Fundada l'any 1963)
Carrer d'Urgell,38 - 08241 - Manresa
Telèfon/fax : 93 872 4386 - Email: publicitat.clarena@telefonica.net