La fossa militar del cementiri de Manresa
Portada
Acte d’homenatge
Imatges de les fosses
Ubicació
Relació dels soldats enterrats a la fossa militar
Relació de la resta de soldats morts a Manresa
Dades i gràfics
Els hospitals de sang de Manresa (1938-39)
Enllaços
La teva opinió
Algunes propostes
Crèdits